Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 23.05.2024
Meniny má Želmíra
Vyhladávanie v stránke

Školské vdelávacie programy

 

Škola vzdeláva  deti a žiakov  so zdravotným znevýhodnením od predškolského veku, cez základné vzdelanie až po prípravu na povolanie s nižším  stredným odborným vzdelaním.

Základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie detí a žiakov je Školský vzdelávací program pre jednotlivé zložky školy a Výchovný program pre školský klub detí, ktoré má škola vypracované v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa  príslušného štátneho vzdelávacieho programu a podľa Zákona NR SR č. 245/2008  o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský vzdelávací program  a výchovný program vydáva riaditeľ  školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy.

Škola má vypracované nasledovné vzdelávacie programy, podľa ktorých sa vzdelávajú deti a žiaci, zaradení v jednotlivých zložkách školy  v závislosti od veku a od druhu a stupňa postihnutia.

Školský vzdelávací program - Cesta k poznaniu a samostatnosti časť I.(po str. 34 zo 100)
Špeciálna materská škola pre deti s telesnym postihnutím.

Školský vzdelávací program - Cesta k poznaniu a samostatnosti časť  II.(po str. 43 zo 1981) 
Špeciálna základná škola pre deti s telesnym postihnutím.

Školský vzdelávací program - Cesta k poznaniu a samostatnosti časť  III.(po str. 22 zo 137)
Praktická škola.

Školský vzdelávací program - Cesta k poznaniu a samostatnosti časti  IV., V., VI.,
Odborné učilište pre žiakov s telesnym postihnutím
OU: Poľnohospodárska výroba - zahradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník (po str. 30 zo 154)
OU: Vyroba konfekcie so zameranim na šitie bielizne a ručné techniky (po str. 29 zo 143)
OU: Pomocné práce v administratíve a službách ( po str. 33 zo 177)

Výchovný program - Cesta k poznaniu a samostatnosti časť VII.
Školský klub detí

Bližšie informácie k školským vzdelávacím programom Vám budú poskytnuté riaditeľkou školy, alebo zástupkyňou pre jednotlivé zložky školy.

Školské vzdelávacie programy jednotlivych zložiek Spojenej školy v Novej Bani boli vypracované pedagogickými zamestnancami Spojenej školy.
Webová stránka www.specialnaskola.sk a na nej uvedený obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom správcu.
Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky www.specialnaskola.sk a jej podstránok musí byť uvedený ako zdroj informácií www.specialnaskola.sk a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.