Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 12.08.2020
Meniny má Darina
Vyhladávanie v stránke


RADA ŠKOLY

 

Rada školy  pri Spojenej škole je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z hľadiska školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej ustanovizne. Plní tiež funkciu verejnej kontroly vedúcich zamestnancov školy.  Rada školy uskutočňuje výberové  konanie na vymenovanie riaditeľa školy a navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie  do funkcie riaditeľa. Za ustanovenie RŠ je zodpovedný riaditeľ školy.

 

 

Zloženie RŠ 

Rada školy má 11 členov a pracuje v tomto zložení:

 

 

Predseda RŠ:

 

Mgr. Martin Mikuška  -  pedagogický zamestnanec školy

Mgr. Ingrid Uškrtová - pedagogický zamestnanec školy - podpredseda

Členovia:

 

Helena Holá - nepedagogický zamestnanec školy

PaedDr. Anna Vozárová - pedagogický zamestnanec školy

PaedDr. Helena Bálintová, PhD. - zástupca zriaďovateľa

Ida Mušková - zástupca zriaďovateľa

Mgr. Lucia Pašková - zástupca zriaďovateľa

Mgr. Eva Urbančoková - zástupca zriaďovateľa

MUDr. Zuzana Oravcová - zástupca rodičov

Mgr. Michaela Gajdošová - zástupca rodičov

Mgr. Ing. Katarína Volfová - zástupca rodičov

 

 

Rada školy pracuje podľa štatútu schváleného  17. 10. 2008. Zasadnutia RŠ sa uskutočňujú spravidla najmenej štyrikrát ročne, inak podľa potreby.

Bližšie informácie o činnosti Rady školy Vám poskytne predseda RŠ Mgr. Martin Mikuška: email -martinmikuska75@gmail.com