Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 14.11.2019
Meniny má Irma
Vyhladávanie v stránke

 

 

Zoznam zamestnancov:

Riaditeľka Spojenej školy:

PaedDr. Karina Gažiová

specskola.novabana@gmail.com

karin.gaziova.nb@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky pre OU ŽTP, PŠ:

Mgr. Renáta Gregorová

renata.gregorova88@gmail.com

Zásupkyňa riaditeľky pre ŠZŠ ŽTP, ŠMŠ DTP, ŠKD:

Mgr. Katarína Tužinská

tuzinskak@gmail.com

Vedúca hospodársko-ekonomického úseku:

Helena Holá

hola.specialnaskola@gmail.com

Hospodárka školy:

Ľubica Barborová

specskola.novabana@gmail.com

Personalistka:

Ing. Viera Moravčíková

 personalista.specskola.novabana@gmail.com

Mzdová účtovníčka:

Helena Holá

hola.specialnaskola@gmail.com

Sociálna pracovníčka:

Mgr. Lenka Vargová

 socialna.specskola.novabana@gmail.com

Výchovný poradca:

Mgr. Stanislava Lalková

lalkova.stanislava@gmail.com

Koordinátor pre CO:

Mgr. Anton Segéň

tsegen@gmail.com

Koordinátor prevencie drogových závislostí:

Mgr. Ivana Jurášiková

 

Kariérny poradca: 

Mgr. Anton Segéň

tsegen@gmail.com

Koordinátor prípravy na manželstvo a rodičovstvo:

Mgr.Zuzana Gulliver

zuzana.gulliver@gmail.com

Koordinátor zdravého životného štýlu:

Mgr. Blanka Búryová

buryova@post.sk

Koordinátor environmentalistiky:

Ing. Katarína Eliasová

 

Správca IKT

Adam Konečný


Koordinátor pre CO:

Mgr. Anton Segéň

 

 

 

 

 

tsegen@gmail.com

Odborní zamestnanci CŠPP:

Mgr. Ivana Jurášiková

 

Mgr. Andrea Sklenárová

 

Mgr. Anna Škvarková

skvarkova.specialnaskola@gmail.com

PaedDr. Anna Vozárová

vozarova.specialnaskola@gmail.com

Mgr. Drahoslava Pšenáková

drahoslavapsenakova@gmail.com

 

 

Učiteľka ŠMŠ DTP:

Mgr. Ingrid Volfová

ina.volfova@gmail.com

Učitelia ŠZŠ ŽTP:

Mgr. Kamila Adamcová

kadamcova@centrum.sk

Mgr. Stanislava Papánková

 

PaedDr. Margita Štrbová

margita.strbova@gmail.com

 

 

Mgr. Marianna Koniarová

 

Mgr. Eva Lauková

laukova.evka61@gmail.com

Mgr. Martin Mikuška

martinmikuska75@gmail.com

Mgr. Ľubica Predmeská

lubica.cycling@post.sk

Mgr. Kamila Turzová

kajka.t@gmail.com

PaedDr. Anna Vozárová

vozarova.specialnaskola@gmail.com

Mgr. Jana Vozárová

astra2@centrum.sk

Mgr. Blanka Búryová

buryova@gmail.com

PhDr. Júlia Ditteová

julia.ditteova@gmail.com

Učitelia PŠ: 

Mgr. Zuzana Gulliver

zuzana.gulliver@gmail.com

Mgr. Iveta Svetíková

iveta.svetikova@gmail.com

Mgr. Ingrid Uškrtová

uskrtova@gmail.com

 

 

 

 

   
   

 

 

Majstri odborného výcviku:

 

 

Mgr. Janka Červenáková

 odtibiho@gmail.com

Mgr. Katarína Dugová

 

Mgr. Stanislava Lalková

lalkova.stanislava@gmail.com

Mgr. Anton Segéň

tsegen@gmail.com

Vychovávatelia v ŠKD:

Andrea Šušovicová


Viera Kmeťová

andreasusovicova@gmail.com

 

vierakmetova@centrum.sk

Asistenti učiteľa:

Viera Benedeková

benedekviera@gmail.com

Bc. Kristína Horniaková

horniakovakristina@azet.sk 

Bc. Mariana Mäsiarová

mariana.masiarova@gmail.com

Mária Borošová

mr.borosova@gmail.com

Bc. Mariana Kokavcová

marianna.kokavcova@gmail.com

Mgr. Ján Píš

 

Viera Kmeťová

vierakmetova@centrum.sk

Mgr. Zuzana Podušková

 

Zuzana Lovecká, Dis.

 

Pomocná vychovávateľka:

Viera Šipikalová 

 

Správca nehnuteľného majetku:

Ing. Ivan Gaži

 

Vrátnička:

Ing. Nora Ondriškovičová

 

Pracovníčka VŠJ:

Elena Farbáková

 

Upratovačky:

Erika Homolová

 

Rozália Šuhajdová

 

Helena Balážová