Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 02.12.2021
Meniny má Bibiána
Vyhladávanie v stránke

Zoznam zamestnancov:

 

Riaditeľka Spojenej školy:

 

PaedDr. Karina Gažiová

specskola.novabana@gmail.com

karin.gaziova.nb@gmail.com

Zástupca riaditeľky pre OU ŽTP, PŠ:

 

 

Mgr. Anton Segéň

 

tsegen@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky pre ŠZŠ ŽTP, ŠMŠ DTP, ŠKD:

 

Mgr. Katarína Tužinská

 

tuzinskak@gmail.com

Vedúca ekonomicko - hospodárskeho úseku:

 

Ing. Viera Moravčíková

 

personalista.specskola.novabana@gmail.com

Hospodárka školy:

 

Ľubica Barborová

 

specskola.novabana@gmail.com

Personalistka:

 

Ing. Viera Moravčíková

 

personalista.specskola.novabana@gmail.com

Samostatná účtovníčka/Mzdová účtovníčka:

 

Ing. Vlasta Koristová

 

uctovnicka.ounovabana@gmail.com

Sociálna pracovníčka:

 

Mgr. Lenka Vargová

 

socialna.specskola.novabana@gmail.com

Výchovný poradca:

 

Mgr. Stanislava Lalková

 

lalkova.stanislava@gmail.com

Koordinátor pre CO:

 

Mgr. Anton Segéň

 

tsegen@gmail.com

Koordinátor prevencie závislostí:

 

Mgr. Ivana Jurášiková

 

ivka.strbova@gmail.

 

 

 

Koordinátor prípravy na manželstvo a rodičovstvo:

 

Mgr.Zuzana Gulliver

 

zuzana.gulliver@gmail.com

Koordinátor zdravého životného štýlu:

 

Mgr. Blanka Búryová     

 

buryova@post.sk

Koordinátor environmentalistiky:

 

Mgr. Marianna Koniarová       

 

marianna.koniarova@gmail.com

Správca IKT:

 

Adam Konečný

 

 adam38@gmail.com

Koordinátor pre CO:

 

Mgr. Anton Segéň

 

tsegen@gmail.com

Odborní zamestnanci CŠPP:

 

Mgr. Ivana Jurášiková

 

ivka.strbova@gmail.com


 Mgr. Zuzana Škvarková

 skesudusa@centrum.sk

Mgr. Anna Škvarková

 

anna.skvarkova23@gmail.com

PaedDr. Anna Vozárová

 

anna.vozarova@post.sk

Mgr. Drahoslava Pšenáková

 

drahoslavapsenakova@gmail.com

Učiteľka ŠMŠ DTP:        

 

Mgr. Ingrid Volfová

 

ina.volfova@gmail.com

Učitelia ŠZŠ ŽTP:

 

Mgr. Kamila Adamcová 

 

adamcovakamila@centrum.sk

Mgr. Stanislava Papánková

 

spapankova@gmai.com

PaedDr. Margita Štrbová

 

margita.strbova@gmail.com

Mgr. Alena Muchová

 

samuelamuchova@gmail.com

Mgr. Marianna Koniarová

 

marianna.koniarova@gmail.com

Mgr. Eva Lauková

 

laukova.evka61@gmail.com

Mgr. Martin Mikuška

 

martinmikuska75@gmail.com

Mgr. Ľubica Predmeská

 

lubica.cycling@post.sk

Mgr. Kamila Turzová     

 

kajka.t@gmail.com

PaedDr. Anna Vozárová  

 

anna.vozarova@post.sk

Mgr. Jana Vozárová       

 

astra2@centrum.sk

Mgr. Blanka Búryová     

 

buryova@post.sk

Učitelia PŠ:

 

Mgr. Zuzana Gulliver      

 

zuzana.gulliver@gmail.com

Mgr. Iveta Svetíková      

 

ivetasvetikova@gmail.com

Mgr. Ingrid Uškrtová     

 

uskrtova@gmail.com

Majstri odbornej výchovy:

 

Mgr. Janka Červenáková         

 

 odtibiho@gmail.com

Adam Konečný

 

adam38@gmail.com

Mgr. Stanislava Lalková

 

lalkova.stanislava@gmail.com

  

 Mgr. Lenka Pánová

lenka96panova@gmail.com

Mgr. Hana Zavadilova       

                                                         

hana.simonekova@gmail.com

Vychovávatelia v ŠKD:

 

Bc. Zuzana Lovecká, Dis.

 

zlovecknm@gmail.com

Viera Kmeťová


 Alena Vargová

vierakmetova7@gmail.com


alena.tuzinska@gmail.com

 

Pedagogický asistenti:

 

Viera Benedeková          

 

benedekviera@gmail.com

Alena Vargová

 

alena.tuzinska@gmail.com

Bc. Mariana Mäsiarová 

 

mariana.masiarova@gmail.com

Mária Borošová

 

mrborosova@gmail.com

Bc. Mariana Kokavcová

 

marianna.kokavcova@gmail.com

Mgr. Andrea Pavlová

 

pavlovaandrea@gmail.com

Viera Kmeťová

 

vierakmetova7@gmail.com

Mgr., Mgr. Zuzana Podušková              

 

zuzana.poduskova@gmail.com


 

 

    

                                                   

 

Andrea Suchá                

                                                               

andrea.sucha12@gmail.com

Andrea Šušovicová            

                                                        

andreasusovicova@gmail.com

Pomocná vychovávateľka:        

                

Viera Šipikalová

 

 

Správca nehnuteľného majetku:

 

Ing. Ivan Gaži    

 

 

Vrátnička:

 

Ing. Nora Ondriškovičová

 

 

Pracovníčka - výdajca stravy:

 

Elena Farbáková

 

 

Upratovačky:

 

Erika Homolová

 

 

Rozália Šuhajdová          

 

 

Helena Balážová