Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 24.04.2024
Meniny má Juraj
Vyhladávanie v stránke

 

Personálne obsadenie Spojenej školy Nová Baňa:

 

     

 

Riaditeľka Spojenej školy:

 

 

 

PaedDr. Karina Gažiová

 

   

 

     

 

Zástupca riaditeľky pre OU ŽTP, PŠ:

 

 

 

Mgr. Anton Segéň

 

     

 

Zástupkyňa riaditeľky pre ŠZŠ ŽTP, ŠMŠ DTP, ZŠ s NKS, ŠKD:

 

 

Mgr. Katarína Tužinská

 

     

 

Vedúca ekonomicko-hospodárskeho útvaru:

 

 

 

Ing. Viera Moravčíková

     

 

Hospodárka školy:

 

 

 

Ľubica Barborová

 

     

 

Personalistka:

 

 

 

Ing. Viera Moravčíková

     

 

Samostatná účtovníčka/Mzdová účtovníčka:

 

 

 

Ing. Vlasta Koristová

 

     

 

Sociálna pracovníčka:

 

 

 

Mgr. Lenka Vargová

 

     

 

Správca IT:

 

 

 

Adam Konečný

 

     

 

Výchovný poradca:

 

 

 

Mgr. Stanislava Lalková

 

     

 

Koordinátor pre CO:

 

 

 

Mgr. Anton Segéň

 

     

 

Koordinátor prevencie závislostí:

 

 

     

 

     

 

Koordinátor prípravy na manželstvo a rodičovstvo:

 

 

Mgr. Zuzana Gulliver

 

     

 

Koordinátor zdravého životného štýlu:

 

 

 

Mgr. Blanka Búryová

 

     

 

Koordinátor enviromentalistiky:

 

 

 

Mgr. Marianna Koniarová

 

     

 

     

 

     

 

Odborní zamestnanci:

 

 

 

Mgr. Zuzana Škvarková

 

     

 

Učiteľka ŠMŠ DTP:

 

 

 

Mgr. Ingrid Volfová

 

     

 

Učitelia ZŠ pre žiakov s NKS:

 

 

 

Mgr. Dagmar Gregušová

 

 

Mgr. Zuzana Hanulová

 

 

Mgr. Nikola Kráľová

 

 

Mgr. Drahoslava Pšenáková

 

 

Mgr. Anna Škvarková

 

     

 

Učitelia ŠZŠ ŽTP:

 

 

 

Mgr. Kamila Adamcová

 

 

Mgr. Nadežda Bacharová

 

 

Mgr. Blanka Búryová

 

 

Mgr. Marianna Koniarová

 

 

Mgr. Martin Mikuška

 

 

Mgr. Stanislava Papánková

 

 

Mgr. Mgr. Zuzana Podušková

 

 

Mgr. Ľubica Predmeská

 

 

Mgr. Jana Vozárová

 

 

Mgr. Hana Zavadilová

 

 

Mgr. Janka Žemberyová

 

     

 

Učitelia PŠ:

 

 

 

Ing. Katarína Eliasová

 

 

Mgr. Zuzana Gulliver

 

 

Mgr. Ingrid Uškrtová

 

     

 

Majstri odbornej výchovy:

 

 

 

Mgr. Janka Červenáková

 

 

Adam Konečný

 

 

Mgr. Stanislava Lalková

 

     

 

Vychovávatelia v ŠKD:

 

 

 

Viera Kmeťová

 

 

Andrea Suchá

 

 

Viktória Števíková

 

     

 

Vychovávatelia v ŠKD pre žiakov s NKS:

 

 

 

Miroslava Bartošová, DiS.

 

 

Bc. Zuzana Šebők, DiS.

 

     

 

Pedagogickí asistenti:

 

 

 

Viera Benedeková

 

 

Mária Borošová

 

 

Viera Kmeťová

 

 

Bc. Mariana Kokavcová

 

 

Bc. Mariana Mäsiarová

 

 

Mgr. Andrea Pavlová

 

 

Andrea Suchá

 

 

Viktória Števíková

 

 

Andrea Šušovicová

 

 

Alena Vargová

 

     

 

Pomocné vychovávateľky:

 

 

 

Dáša Lopúchová

 

 

 

Daniela Pacherová

 

 

     

 

Správca nehnuteľnosti:

 

 

 

Ing. Ivan Gaži

 

 

     

 

Školníčka-Vrátnička:

 

 

 

Ing. Nora Ondriškovičová

 

 

     

 

Pracovníčka - výdajca stravy:

 

 

 

Elena Farbáková

 

 

     

 

Upratovačky:

 

 

 

Erika Homolová

 

 

 

Mária Pajerská

 

 

 

Rozália Šuhajdová

 

 

     

 

Zdravotnícky pracovník - zdravotná sestra:

 

 

 

Mgr. Eva Martincová