Dnes je 27.09.2021
Meniny má Cyprián
Vyhladávanie v stránke

 

Rýchla pomoc od rodiča

Aj takto by sa dala pomenovať promtnosť pomoci od pani Petorovej, ktorej syna, Krištofka,

vzdelávame v našej škole.

Potreba modernizácie výučby a spestrenie ponuky vytvoriť čo najkonkrétnejšiu vizualizáciu

preberanej témy, je cieľom každej školy. Slovo dalo slovo a za krátky čas nám pani Petorová

sprostredkovala sumu od ochotných sponzorov, za ktorú sme mohli do II. B triedy zakúpiť

interaktívnu tabuľu. Sme prekvapení, potešení a hlavne vďační empatickým darcom.

Tu sú ich mená :

 

- Pani Krčmáriková Lea

- Štefan Krčmárik

Záhrada Čierna hora - Žiar nad Hronom

 

- Roman Tinák

Karcher - Žiar nad Hronom

 

- Zuzka Neuschlová

- Michal Neuschl

Café Alfa - Žiar nad hronom

 

- Ingrid Černáková

  Tagra s. r. o.

 

- Vladimír Černák

Furex s. r. o.

 

- Oľga Schafmeier

 Estatic s. r. o.

 

- Lenka Škulcová

- Martin Maťo Škulec

 - Jozef Hrmo

- Lucia Miškovičová- fotografka

- Viera Paprancová

- Lenka Brodová Ľuptáková

- Anna Lauková

- Ľubomír Krajči

- Oľga Líšková

- Petorová Denisa


 

 Opäť vo Zveroparku v Revištskom Podzámčí

Určite si spomínate na túto súťaž, o ktorej sme vás v roku 2018 informovali prostredníctvom

našej stránky. Zúčastnili sme sa a vyhrali. Tešili sme sa z výhry, ktorou mal byť bezplatný vstup do areálu

ZOO a sladká  torta. Vplyvom spoločenských udalostí sa prebratie výhry odkladalo a podarilo sa to až

teraz, 14. 9. 2021.

Autobus plný detí, krásne počasie, príjemná prehliadka po parku a na konci prekvapenie. Krásna torta,

ktorá bola deťom v škole rozkrájaná a s chuťou zjedená. Bol to príjemný zážitok na začiatku školského

roka.

 


 

Poznávanie histórie Slovenska......

Zamestnanci Spojenej školy a členovia OZ Slniečko, sa pred koncom školského roka - 24. júna 2021 preniesli do histórie slovenských regiónov a navštívili pamiatkovú rezerváciu - objekty ľudovej architektúry, dedinku Čičmany a rodnú obec Ľ. Štúra a A. Dubčeka Uhrovec. Maľované ornamenty na domčekoch v Čičmanoch, sú jedinečné a originálne. Na návštevníka pôsobia malebne a prenesú ho takmer do rozprávky...... Interiér domčekov vypovedá o neľahkom živote v minulosti, o zručnosti, dômyselnosti a šikovnosti ľudí... Ukážky z bežného živote obyvateľov a zaujímavých tradičných remesiel, ktorými sa zaoberali, sú pre pedagógov inšpiráciou pre rozvíjanie manuálnych zručností a činností žiakov v celom rozsahu ich vzdelávania. Spoznávanie histórie, tradície remesiel a regiónov Slovenska sa pre účastníkov uskutočnilo vďaka finančnej podpore mesta Nová Baňa a OZ Slniečko.

 

Za podporu srdečne a úprimne ĎAKUJEME ......

 

 

 


 

 ÚSPEŠNÝ PROJEKT  „Budeme sa spolu učiť a zvládneme to...“ Prostredníctvom Nadácie Pontis a Nadačného Fondu Telekom sa škola zapojila do zaujímavej výzvy. Čas, ktorý sme museli vzdelávať deti dištančnou formou, ubral na možnostiach v plnom rozsahu individuálne vzdelávať našich žiakov. Pedagógovia a rodičia hľadali cestu a spôsob, ako doplniť a prehĺbiť vedomosti detí a tak prekonať „neduhy“ dištančného vzdelávania.  Absencia digitálnej techniky na oboch stranách viedla k netradičným postupom pri vzdelávaní a napĺňaní požiadaviek vzdelávacích programov. Keďže nevieme, čo nás čaká v budúcom školskom roku, škola chce byť čo najlepšie pripravená na rôzne situácie. Výzva z Nadačného Fondu Telekom a nadácie Pontis dala možnosť zabezpečiť pre žiakov našej školy technické vybavenie IKT – 5 tabletov a notebook. Zároveň pri plnení aktivít projektu „Budeme sa spolu učiť a zvládneme to...“, vznikla príležitosť prehĺbiť vzájomnú dôveru rodičov a pedagógov.  Projekt bol úspešný a škola získala technické vybavenie, prostredníctvom ktorého budeme môcť lepšie zabezpečiť prípadné budúce dištančné vzdelávanie, no samozrejme získaná technika skvalitní aj prezenčné vzdelávanie. Realizácia podporuje záujem žiakov o vzdelávanie prostriedkami pre nich veľmi atraktívnymi, prezentáciami chceme zlepšovať digitálne zručnosti aj u rodičov a tým zintenzívniť spoluprácu školy a rodín.

Ďakujeme za finančnú podporu pre skvalitnenie vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením......

 


 

Dnes sme si zo žiakmi VI.IVP triedy opakovali učivo: Domáce zvieratá a ich mláďatá. Pripomenuli sme si ako sa o zvieratá staráme, čo im dávame jesť, aký máme úžitok, ako sa volajú ich mláďatká. Žiaci sa aktívne zapájali, ukazovali, naznačili a napodobňovali zvuky zvierat. Na ukážku mali potravu,  čo zvieratá jedia: seno, zrno, šrot i kukuricu.

 

 

 

 


 

Vecné učenie v I.B

Dnes sme si zopakovali učivo o ľudskom tele. Žiaci vedeli pomenovať jednotlivé časti na našom tele, krásne vedia ukázať a chytiť sa za: nohu, ruku,  nos, ucho, oko, ústa. 

Na záver sme  mali aktivitu so zaviazanými očami, kde rozlišovali jednotlivé  zmysly: zrak, čuch, chuť, sluch a hmat.

Sú úžasní, zaslúžia si jednotky.


 

Piatok bol špeciálny deň v ŠKD mali sme V O D N Ý    D E Ň   využili sme krásne slnečné počasie a chlapčenský klub pozval dievčatá na vodnú vojnu a rôzne sútaže.Bolo nám skvelo.


 

Projekt ,,Spolu múdrejší", ktorý finančne podporilo MŠVVaŠ SR sme úspešne zvládli a ukončili.  Triedni učitelia doučovanie  v triedach I.B, III.A, V.A, VII.A, I.IVP a II.IVP zhodnotili pozitívne,  bolo prínosom pre žiakov, bola možnosť vysvetliť, osvojiť a zopakovať si učivo z jednotlivých predmetov.
SPOLU SME TO ZVLÁDLI

Ďakujeme Dňa 10.06.2021 sa v Košiciach konali Mastrovská špeciálnych olympiád Slovensko v ATLETIKE. Aj naši žiaci sa pod vedením trénera Mgr. M. Mikušku zúčastnili a uspeli. Ďakujeme Filipovi, Andrejke, Máriovi a Nataške... A popri športovaní, využili čas aj na spoznávanie krás mesta Košice a Zádielsku Tiesňavu. 🌞.

 


 

Rozprávkový les znova ožil čudesnými bytosťami. V piatok ku nám zavítali postavy z rôznych záhadných príbehov, ktoré naše deti zbožňujú. Prekvapenie, radosť, ale aj strach sa striedali v detských srdiečkach.

 

Pozrite sa na Markuska, ktorý sa zmenil na princa, pokľakol pred Šípkovou Ruženkou a požiadal ju o ruku tak, ako to v správnej rozprávke má byť.


 

 


 ,,DOUČOVANIE V SPOJENEJ ŠKOLE"

v rámci projektu ,,SPOLU MÚDREJŠÍ", ktoré podporilo MŠVVaS SR v našich triedach: I.B, III.A, V.A, VII.A, I.IVP , II.IVP pokračuje a využívajú  čas a priestor na vzdelávanie podľa potreby.Učíme sa v altánku, v triede a v počítačovej miestnosti. Žiaci si opakujú učivo z matematiky, slovenského jazyka, vlastivedy a zdokonaľujú sa aj v grafomotorike.            

 

                                     


,, NAŠE DOUČOVANIE"

Ponúkame malú ukážku z    doučovania v rámci projektu ,,Spolu múdrejší", ktoré podporilo MŠVVaS SR.

Pani učiteľky vždy pripravené, vyzbrojené   materiálom, pracovnými listami, pomôckami, technikou a vždy

s dobrou náladou...veď sa pozrite..

 


Poďakovanie

 

Ďakujeme záhradkárstvu ORBIS Ján Ďurček za sponzorský dar kvetín, ktoré nám skrášľujú okolie našej školy.

Patrí Vám veľké ĎAKUJEME.

 


Spoločne doučovanie v rámci projektu,, Spolu múdrejší ", ktoré podporilo MSVVaS SR prináša opakovanie vedomostí, zručností, ale aj veľa zábavy, spolupráce  a vzájomnej komunikácie.
Žiaci sa na doučovanie vzorne pripravujú, radi pracujú s interaktívnou tabuľou a tabletom.
Malá ukážka našich žiakov....

 


 

Je tu koniec týždňa a tak sa poďme pozrieť ako prebiehalo doučovanie v rámci projektu "SPOLU MÚDREJŠÍ", ktoré podporilo MŠVVaS SR v triedach: I.B, III.A, V.A, VII.A, II.IVP, I.IVP v našej škole.

Nech sa páči...😊

 


Deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Deň Zeme si žiaci našej školy, v učebnom odbore "Pomocné práce v administratíve a službách" pripomenuli brigádou - čistenie okolia autobusovej zastávky.

 

Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Gregorová

 

 

Mik, Mik, Mikuláš,

 

Prišiel s čertom na koláč. Aj takto vítali naše deti tohtoročného Mikuláša. Niektoré so strachom, niektoré hľadali pomoc u anjelika, ale nakoniec boli všetci spokojní, lebo boli sladko odmenené. Mikulášsku nádielku zasponzorovali spoločnosti COOP JEDNOTA a LIDL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vianočné pohľadnice

Žiaci z OU Spojenej školy na odbornom výcviku ako každoročne vyrobili pre svojich blízkych vianočné pohľadnice, kalendáre, ktoré sa naučili  v učebnom odbore „ Pomocné práce v administratíve  a službách“. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov.

R. Gregorová tr. učiteľka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe.

Žiačka OU Miroslava Slováková, z učebného odboru „Pomocné práce v administratíve a službách“
vyhrala cenu poroty v celoslovenskej súťaži v literárnej tvorbe „Voda pre život – život pre vodu“
s poviedkou Strom. Mirka je veľmi šikovná, snaživá, písanie poviedok je pre ňu relax, začo jej
veľmi pekne ďakujeme a prajeme do ďalších rokov života veľa krásnych nápadov v literárnej tvorbe.
Cenu  jej odovzdala riaditeľka Spojenej školy, ktorej sa veľmi potešila.

R. Gregorová, tr. učiteľka