Dnes je 19.08.2022
Meniny má Lýdia
Vyhladávanie v stránke

  

Oznam!

 

 Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, ktorí prevzali pre svoje dieťa antigénové testy na domáce samotestovanie, aby v pondelok pred       nástupom do školy otestovali svoje dieťa.

·        Každý žiak musí v pondelok pri nástupe do školy odovzdať rodičom podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti – tlačivo sme Vám zasielali.

·        Bez Vyhlásenia dieťa/žiak nemôže prísť do školy.

·        Žiaci počas vzdelávania musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo inou ochranou. Výnimku majú deti ŠMŠ, žiaci so                         stredným alebo ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci s autizmom.

 

 

 

Bližšie informácie ohľadne vzdelávania Vám poskytne

triedny učiteľ Vášho dieťaťa......

 


 

Jednorázový poplatok rodiča  


na začiatku každého školského roku do fondu Združenia rodičov vo výške 10,- € na dieťa bude využívaný na  preplácanie:

-cestovných nákladov žiakom pri exkurziách a výletoch,
-poplatkov pri vstupe do kín, divadiel či múzeí,
-poplatkov za účasť na rôznych súťažiach,
-nákladov pri záverečných učňovských skúškach,
-nákladov na prípravu občerstvenia pri rôznych podujatiach a vystúpeniach detí,
-nákupov medailí či iných ocenení víťazom pri rôznych športových i vedomostných súťažiach  a pod.