Dnes je 24.01.2022
Meniny má Timotej
Vyhladávanie v stránke

  

Oznam!

Spojená škola, Nová Baňa

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, prajeme Vám šťastný a úspešný nový rok 2022, hlavne veľa pevného zdravia, spokojnosti a našej vzájomnej úspešnej spolupráce v prospech Vašich detí.......

Školský rok sa po vianočných prázdninách vo vzdelávaní rozbehne podľa pokynov MŠVVaŠ SR nasledovne:

deti Špeciálnej materskej školy

žiaci Špeciálnej základnej školy /1.- 10. ročník /

žiaci Odborného učilišťa

žiaci Praktickej školy

sa od 10.1. 2022 vzdelávajú prezenčne v škole.

·      Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, ktorí prevzali pre svoje dieťa antigénové testy na domáce      samotestovanie, aby v pondelok pred nástupom do školy otestovali svoje dieťa.

·       Každý žiak musí v pondelok pri nástupe do školy odovzdať rodičom podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti – tlačivo sme Vám zasielali.

·       Bez Vyhlásenia dieťa/žiak nemôže prísť do školy.

·       Žiaci počas vzdelávania musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo inou ochranou. Výnimku majú deti ŠMŠ, žiaci so stredným alebo ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci s autizmom.  

Ďakujeme za pochopenie a spoločné zvládnutie dní po prázdninách v škole.

Bližšie informácie ohľadne vzdelávania Vám poskytne

triedny učiteľ Vášho dieťaťa......

 


 

Jednorázový poplatok rodiča  


na začiatku každého školského roku do fondu Združenia rodičov vo výške 10,- € na dieťa bude využívaný na  preplácanie:

-cestovných nákladov žiakom pri exkurziách a výletoch,
-poplatkov pri vstupe do kín, divadiel či múzeí,
-poplatkov za účasť na rôznych súťažiach,
-nákladov pri záverečných učňovských skúškach,
-nákladov na prípravu občerstvenia pri rôznych podujatiach a vystúpeniach detí,
-nákupov medailí či iných ocenení víťazom pri rôznych športových i vedomostných súťažiach  a pod.