Dnes je 24.04.2024
Meniny má Juraj
Vyhladávanie v stránke

Špeciálna materská a špeciálna základná škola

 

Do špeciálnej materskej a špeciálnej základnej školy sa prijíma dieťaťa, žiak na základe:

- žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu, (tlačivo žiadosti do ŠZŠ si stiahnite TU)

žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu, (tlačivo žiadosti do ŠMŠ si stiahnite TU).

- diagnostického vyšetrenia dieťaťa, žiaka v centre poradenstva a prevencie, kde klient absolvuje psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku, na základe ktorej bude vypracovaná správa s určenou diagnózou a podpornými optatreniami pre výchovno-vzdelávací proces žiaka

- absolvovania ďalších odborných vyšetrení, ktoré súvisia so zdravotným znevýhodnením dieťaťa, žiaka

                                                            

Odborné učilište a praktická škola

 

Do odborného učilišťa a praktickej školy sa prijímajú žiaci na základe:

- absolvovania špeciálnej základnej školy, alebo absolvovania základnej školy formou   individuálneho začlenenia, počas ktorého sa žiak vzdelával podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy,

- doručenia tlačiva "Prihláška žiaka do odborného učilišťa alebo praktickej školy" v stanovenom termíne (tlačivo vyplní a zašle na odborné učilište alebo praktickú školu, základná škola, v ktorej sa žiak vzdeláva),

- súčasťou prihlášky žiaka do odborného učilišťa alebo praktickej školy je správa z diagnostického vyšetrenia, ktorá obsahuje podporné opatrenia pre výchovno-vzdelávací proces žiaka

 

Kritéria pre prijímacie konanie v školskom roku 2024/2025 do Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím

Kritéria pre prijímacie konanie v školskom roku 2024/2025 do Praktickej školy

 

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. č.: 045 6856546,  045 6856544,  mob: 0911 505 589