Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 08.12.2021
Meniny má Marína
Vyhladávanie v stránke

 

SPOJENÁ ŠKOLA

 

Školská 5,

 

 968 01 Nová Baňa

 

 

Telefón:

 +421 45 68 56 546 (riaditeľ, ekonomický úsek)

  +421 45 68 56 544 (zástupcovia riaditeľa)
  +421 45 68 56 543 (vrátnica)
mobil:

+421 918 817 537 (kontakt na školu)

+421 911 505 589 (kontakt na riaditeľku školy)

web: www.specialnaskola.sk
 E-mail: specskola.novabana@gmail.com

 

 

IČO: 00027987 DIČ:2021124248


Účty Spojenej školy v Novej Bani sú vedené v Štátnej pokladnici, Radlinského 32, Bratislava 15

výdavkový účet č.: SK95 8180 0000 0070 0010 3378 

účet dary a granty č.: SK88 8180 0000 0070 0010 3407 


Zriaďovateľ školy: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica


Podľa Dodatku ku zriaďovacej listine, ktorú vydal Obvodný úrad Banská Bystrica dňa 9. 1. 2013 pod číslom 2013/ 00127-00076/1, ktorým sa dopĺňa zriaďovacia listina č. 2012/00001-05843 zo dňa 27. 8. 2012 škola má:

 

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY:

 • Špeciálna materská škola pre deti s telesným postihnutím, Školská 5, Nová Baňa
 • Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Školská 5, Nová Baňa
 • Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím, Školská 5, Nová Baňa
 • Praktická škola, Školská 5, Nová Baňa


SÚČASTI ŠKOLY:

 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školská 5, Nová Baňa
  ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa
 • Školský klub detí, Školská 5, Nová Baňa
  ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa
 • Elokované pracovisko,Rekreačná cesta 393, Nová Baňa
  ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa
 • Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa
  ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa
 • Výdajná školská jedáleň, Školská 5, Nová Baňa
  ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa