Dnes je 19.06.2024
Meniny má Alfréd
Vyhladávanie v stránke

 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

výdajca stravy v školskej jedálni

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2024, príp. dohodou (kratší pracovný čas)

                                                                

Miesto výkonu práce:

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Preberanie stravy podľa objednávok od dovozcu, úprava pokrmov pred priamym podávaním, príprava stolovania, výdaj stravy (bežných druhov teplých jedál) pre žiakov a zamestnancov, umývanie a dezinfekcia kuchynského zariadenia a priestorov školskej jedálne, upratovanie a čistiace práce na úseku prevádzky.

 

Kvalifikačné predpoklady: podľa platnej legislatívy v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (stredné  odborné vzdelanie – výučný list, pre tých, ktorí nie sú vyučení v odbore – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovať s potravinami – tzv. hygienické minimum).

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaradenie nepedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od stupňa požadovaného vzdelania a  dĺžky praxe).

 

Ďalšie požiadavky:

-        zodpovednosť

-        flexibilita

-        schopnosť pracovať samostatne aj v tíme

-        bezúhonnosť

-        kladný vzťah k deťom

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-        žiadosť o prijatie do zamestnania

-        profesijný životopis

-        doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

-        zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve

-        súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

 na adresu:            Spojená škola

                               Školská 5

                               968 01 Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

 

telef. kontakt:  045/6856546

                       0911 505 589 (riaditeľka školy)

 


 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

učiteľ – učiteľ prvého stupňa základnej školy v ŠZŠ

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2024,  príp. dohodou (doba určitá), plný úväzok

 

Miesto výkonu práce:

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ prvého stupňa základnej školy pri realizácii školského vzdelávacieho programu v špeciálnej základnej škole.

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaradenie pedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérovej pozície a dĺžky praxe).

 

Ďalšie požiadavky:

-        kladný vzťah k deťom

-        schopnosť pracovať v tíme

-        flexibilita, kreativita, zodpovednosť

-        znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

-        bezúhonnosť

-        zdravotná spôsobilosť na výkon práce

-        ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-        žiadosť o prijatie do zamestnania

-        motivačný list

-        profesijný životopis

-        doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

-        súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

 na adresu:             Spojená škola

                               Školská 5

                               968 01 Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

                                  

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (riaditeľka školy)

 

 


Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

učiteľ – učiteľ prvého stupňa základnej školy pre žiakov s NKS

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2024, príp. dohodou (doba určitá), plný úväzok

 

Miesto výkonu práce:

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ prvého stupňa základnej školy pri realizácii školského vzdelávacieho programu v základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením.

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prax v primárnom vzdelávaní žiakov minimálne 1 rok.

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaradenie pedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérovej pozície a dĺžky praxe).

 

Ďalšie požiadavky:

-        kladný vzťah k deťom

-        samostatnosť i schopnosť v pracovať v tíme

-        komunikatívnosť, trpezlivosť, organizačné schopnosti

-        flexibilita, kreativita, motivovanie detí a zodpovednosť

-        znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

-        bezúhonnosť

-        zdravotná spôsobilosť na výkon práce

-         ovládanie štátneho jazyka

-         absolvovanie kurzu vzdelávania - Metóda D.B.Eľkonina - vítaná

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-        žiadosť o prijatie do zamestnania

-        motivačný list

-        profesijný životopis

-        doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

-        súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

 na adresu:             Spojená škola

                               Školská 5

                               968 01 Nová Baňa

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com          

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (riaditeľka školy)