Dnes je 01.06.2023
Meniny má Žaneta
Vyhladávanie v stránke

 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na:

 

odborný zamestnanec - školský logopéd pre žiakov s NKS

 

Predpokladaný termín nástupu:  01.09.2023, príp. dohodou (doba určitá), kratší pracovný čas

 

Miesto výkonu práce: 

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Samostatná odborná činnosť zahrňujúca diagnostickú, individuálne orientovanú logopedickú starostlivosť o žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v oblasti komunikačnej schopnosti, ktorú zabezpečuje školský logopéd,  vrátane poskytovania logopedického poradenstva a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy a školských zariadení.

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaradenie odborného zamestnanca do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérovej pozície a dĺžky praxe).

 

Ďalšie požiadavky:

kladný vzťah k deťom

samostatnosť i schopnosť pracovať v tíme

komunikatívnosť, trpezlivosť, organizačné schopnosti

flexibilita, kreativita, motivovanie detí a zodpovednosť

znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť na výkon práce

ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania

motivačný list

profesijný životopis

doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

na adresu:           Spojená škola

                             Školská 5

                             968 01   Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com      

telef. kontakt:   045/6856546, 0911 505 589 (riaditeľka školy)


 

 Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

 oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

učiteľ – učiteľ prvého stupňa základnej školy pre žiakov s NKS


Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2023, príp. dohodou (doba určitá), plný úväzok

 

Miesto výkonu práce: 

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ prvého stupňa základnej školy pri realizácii školského vzdelávacieho programu v základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením.

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prax v primárnom vzdelávaní žiakov minimálne 1 rok.

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaradenie pedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérovej pozície a dĺžky praxe).

 

Ďalšie požiadavky:

kladný vzťah k deťom

samostatnosť i schopnosť v pracovať v tíme

komunikatívnosť, trpezlivosť, organizačné schopnosti

flexibilita, kreativita, motivovanie detí a zodpovednosť

znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť na výkon práce

ovládanie štátneho jazyka

absolvovanie kurzu vzdelávania - Metóda D.B.Eľkonina - vítaná

 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania

motivačný list

profesijný životopis

doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

 na adresu:         Spojená škola

                             Školská 5

                             968 01 Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com     

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (riaditeľka školy)


 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

vychovávateľ v ŠKD pre žiakov s NKS

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2023, príp. dohodou  (doba určitá), plný úväzok aj kratší pracovný čas

 

Miesto výkonu práce: 

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ, pri realizácii výchovného programu v školskom klube detí v základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením.

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaradenie pedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a dĺžky praxe).

 

Ďalšie požiadavky:

kladný vzťah k deťom

schopnosť pracovať v tíme

flexibilita, kreativita, zodpovednosť

znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť na výkon práce

ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania

motivačný list

profesijný životopis

doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

 na adresu:         Spojená škola

                             Školská 5

                             968 01 Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com     

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (riaditeľka školy)


 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

pedagogický asistent pre žiakov s NKS

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2023, príp. dohodou  (doba určitá), plný úväzok

 

Miesto výkonu práce: 

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je pedagogický asistent, ktorý sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na realizácii školského vzdelávacieho programu v základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením.

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaradenie pedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a dĺžky praxe).

 

Ďalšie požiadavky:

kladný vzťah k deťom

schopnosť pracovať v tíme

flexibilita, kreativita, zodpovednosť

znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť na výkon práce

ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania

motivačný list

profesijný životopis

doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

 na adresu:         Spojená škola

                             Školská 5

                             968 01 Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com     

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (riaditeľka školy)


 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

vychovávateľ v ŠKD

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2023, príp. dohodou  (doba určitá), plný úväzok

 

Miesto výkonu práce: 

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ, pri realizácii výchovného programu v školskom klube detí  v špeciálnej škole.

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaradenie pedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a dĺžky praxe).

 

Ďalšie požiadavky:

kladný vzťah k deťom

schopnosť pracovať v tíme

flexibilita, kreativita, zodpovednosť

znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť na výkon práce

ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania

motivačný list

profesijný životopis

doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

 na adresu:         Spojená škola

                             Školská 5

                             968 01 Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com   

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (riaditeľka školy)


 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

pedagogický asistent

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2023, príp. dohodou  (doba určitá), plný úväzok

 

Miesto výkonu práce: 

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je pedagogický asistent, ktorý sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na realizácii školského vzdelávacieho programu v špeciálnej škole.

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zaradenie pedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a dĺžky praxe).

 

Ďalšie požiadavky:

kladný vzťah k deťom

schopnosť pracovať v tíme

flexibilita, kreativita, zodpovednosť

znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť na výkon práce

ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania

motivačný list

profesijný životopis

doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

 na adresu:         Spojená škola

                             Školská 5

                             968 01 Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (riaditeľka školy)