Dnes je 19.06.2024
Meniny má Alfréd
Vyhladávanie v stránke

 

Spojená škola zmenila svoje sídlo.

 

V predposledný májový deň nadišla pre Spojenú školu v Novej Bani slávnostná chvíľa. Po 42 rokoch existencie môže škola svojich žiakov, rodičov a zamestnancov privítať vo svojej novej budove.

Škola od založenia poskytuje  vzdelávanie a starostlivosť žiakom s mentálnym, telesným postihnutím, žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou aj žiakom s autizmom. Škola nastúpila na cestu starostlivosti o deti a žiakov so zdravotným postihnutím v roku 1974 a to spoločne v jednom komplexe s DSS Hrabiny.

V súčasnosti – od 2. mája 2016 škola sídli v centre mesta Nová Baňa na ulici Školská 5 a vystupuje pod názvom Spojená škola. Škola poskytuje vzdelávanie a starostlivosť deťom od predškolského veku v špeciálnej materskej škole, cez povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole, až po prípravu na budúce povolanie v odbornom učilišti a v praktickej škole.

Súčasťou školy je aj centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré poskytuje poradenské služby aj deťom, žiakom a študentom bežných základných a stredných škôl z novobanského aj širšieho regiónu.

Škola za svoje 42 – ročné obdobie prechádzala rôznymi zmenami, no tie stále smerovali k tomu, aby sa skvalitňovali jej služby a napĺňala svoje poslanie – vzdelávať, vychovávať a všestranne rozvíjať žiakov so zdravotným postihnutím.

V novom sídle školy sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí denne dochádzajú do školy samostatne, alebo v sprievode rodičov. Vybudovaním nového sídla školy sa zlepšila dostupnosť školy pre žiakov a zintenzívnila sa ich integrácia a socializácia do spoločnosti. 

V predchádzajúcom sídle školy na ul. Rekreačná cesta – v prenajatých priestoroch DSS Hrabiny je v súčasnosti Elokované pracovisko Spojenej školy, kde sa vzdelávajú žiaci s viacnásobným postihnutím, ktorí sú ubytovaní v DSS Hrabiny.

Spojená škola celým svojim snažením vždy bude napĺňať svoju víziu – ŠŤASTÝ A SPOKOJNÝ ŽIAK, ktorý sa rozvíja podľa svojich schopností a možností.

Slávnostného otvorenia novej budovy školy sa zúčastnili vzácni hostia -  JUDr. Jana Laššáková – poslankyňa  NR SR, Ing. Dušan  Pátek - viceprezident Finančnej správy SR, PhDr. Ľubica  Laššáková, prednostka OÚ B. Bystrica, Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa, Ing. Martin Fleischer, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Finančnej správy  SR, Ing. Jana Sládečková z MŠVVaŠ  SR zo sekcie ekonomiky, PaedDr. Miroslav Chudý  z MŠVVaŠ  SR z odboru špeciálnych škôl,  Mgr. Ingrid  Haringová, vedúca odboru školstva OÚ B. Bystrica, Ing. Zdenka Mikulová, vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Ing. Mária Kolárska, vedúca oddelenia odborných a metodických činnosti, Mgr. Dagmar Záborská a PaedDr. Daniela Kmeťová zo Štátnej školskej inšpekcie, Ing. Jozefína Kasanová zo spoločnosti Knauf Insilation s.r.o, Ing. Zuzana Barniaková zo spoločnosti SC Zamkon s.r.o a ďalší hostia. 

Všetkým ľuďom, ktorí boli naklonení myšlienke a zámeru vybudovať školu pre žiakov so zdravotným postihnutím v nových priestoroch a zároveň krok po kroku ju pomáhali realizovať zo srdca ďakujeme.

 

Karina Gažiová, riaditeľka školy

 

 

 

Viac fotografií tu