Dnes je 22.10.2017
Meniny má Sergej
Vyhladávanie v stránke

 
 Združenie rodičov školy sa uskutoční dňa 6. 3. 2017:

 

- v elokovanom pracovisku na Rekreačnej ceste 393 o 9:00 hod. v spoločenskej miestnosti na 4. poschodí.

 

v sídle školy na Školskej 5 o 13:00 hod. v spoločenskej miestnosti na 2. poschodí (chodba vľavo).

 

Rodič alebo zákonný zástupca sa môže zúčastniť toho Združenia rodičov, ktoré mu časovo vyhovuje. Združenia rodičov sa zúčastní aj firma velcon s prezentáciou kompenzačných a zdravotných pomôcok.

 

Jednorázový poplatok rodiča  


na začiatku každého školského roku do fondu Združenia rodičov vo výške 10,- € na dieťa bude využívaný na  preplácanie:

-cestovných nákladov žiakom pri exkurziách a výletoch,
-poplatkov pri vstupe do kín, divadiel či múzeí,
-poplatkov za účasť na rôznych súťažiach,
-nákladov pri záverečných učňovských skúškach,
-nákladov na prípravu občerstvenia pri rôznych podujatiach a vystúpeniach detí,
-nákupov medailí či iných ocenení víťazom pri rôznych športových i vedomostných súťažiach  a pod.