Dnes je 30.09.2023
Meniny má Jarolím
Vyhladávanie v stránke

 

 

 

Spojená škola, Nová Baňa

 

 

Spojená škola Nová Baňa

OZ Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím v Novej Bani

Mesto Nová Baňa a Centrum voľného času v Novej Bani

Vás pozývajú

na prezentáciu remeselno-umeleckých techník

a prác žiakov so zdravotným znevýhodnením

„ NÁŠ DEŇ PRE VÁS “

Podujatie sa uskutoční dňa 21. septembra 2023

v čase od 9 : 00 hod. do 15 : 00 hod. v priestoroch

Centra voľného času Nová Baňa .

Slávnostné otvorenie podujatia a folklórne vystúpenie žiakov o 10. 00 hod.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 


 

 Ďalší splnený sen - TELOCVIČŇA

 

Sen, ktorého snívanie sa začalo presťahovaním časti našej školy do nových priestorov bývalého Daňového úradu. Priestory, nie veľmi pripravené pre plnohodnotný chod vzdelávacej inštitúcie. Postupne však uskutočnené zmeny nadobúdali vyhovujúce kontúry a neživé si začalo rozumieť s prítomným človečenstvom. Všetko sa  menilo, no stále sme pociťovali nedostatočnosť cvičebných priestorov. Rok 2018 bol rozhodujúcim rokom pre oslovenie zriaďovateľa školy, v súčasnosti - Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici a podanie žiadosti na MŠVVaŠ SR o prestavbu starých skladov a garáží na vysnívanú telocvičňu. Argumentácia, odôvodňovanie a presviedčanie zo strany riaditeľky školy PaedDr. K. Gažiovej na zodpovedaných miestach prinieslo svoju úrodu. V marci 2021 boli pre tento účel schválené finančné prostriedky a v septembri toho istého roka bolo možné začať s realizáciou projektu. Dalo by sa povedať, že do roka a do dňa je dielo hotové. Vďaka zhotoviteľskej firme UNISTAV NB pod vedením pána P. Baranca sa stavba zrealizovala aj v ťažkých časoch podľa pôvodne nastavených podmienok a projektového spracovania od p. M. Šmikniara zo spoločnosti Projekt Ateliér,s.r.o. Nová Baňa. Gestorom a dušou  telocvične od načrtnutia plánov cez realizáciu až po jej dokončenie bol zo strany školy p. Ing. I. Gaži. V stredu, 26.10.2022, mohla byť preto slávnostne prestrihnutá páska a telocvičňa odovzdaná do každodenného užívania žiakom Spojenej školy. Bol to zvláštny okamih, popretkávaný radosťou, vďačnosťou, spokojnosťou a novými očakávaniami. Túto emotívnu chvíľu prišli s nami zdieľať aj vzácni hostia, ktorí sa rôznou mierou podieľali na konečnom výsledku. Nášho zriaďovateľa, RÚŠS v B. Bystrici reprezentovali - riaditeľ Ing. M. Brezničan, p. JUDr. I. Paračková a p. Ing. P. Lokša, vedúci ekonomického oddelenia. Za mesto Nová Baňa prijali pozvanie p. primátor MVDr. B. Jaďuď a prednostka MsÚ p. Mgr. Ľ. Rajnohová. Za zhotoviteľa sme privítali p. P. Baranca, vďační sme za prijatie pozvania našich pravidelných sponzorov v zastúpení p. Ing. J. Kasanovej z firmy Knauf Insulation a p. Ing. Z. Barniakovej zo spoločnosti SC/Zamkon N.B. Medzi prítomnými bol aj p. Ing. P. Petrech, ktorý bol pre projekt zdrojom optimizmu a podpory. Po prehliadke týchto nových priestorov bol v telocvični pripravený krátky kultúrny program a ukážka schopností a pohybových zručností našich žiakov. Milým zakončením bola výzva pre našich hostí, aby si vyskúšali zahrať bocciu, ktorá patrí medzi paraolympijské disciplíny a naši žiaci jej vo svojich pohybových aktivitách venujú pomerne veľa času. Pekná bodka za slávnostným dňom. Vlastne ešte nie. Deti boli obdarované sladkými balíčkami pani Rajnohovou a na druhý deň nás nesmierne milo prekvapila p. Barniaková darčekovým košom naplneným rôznymi dobrotami. Hovorí sa, že koniec dobrý, všetko dobré. No s našimi snami, určite nie je koniec. Nová telocvičňa je predpokladom, aby sme snívali o športových úspechoch našich žiakov, aby naše deti boli šťastné, aby rodičia cítili spokojnosť, že o ich deti je dobre postarané. Tých snov je veľa. Vďaka dobrým a ochotným ľuďom, je možne tieto sny plniť. Ďakujeme.   

 PaedDr. Anna Vozárová

 

 

  

 


 

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA 

 

Náš deň pre Vás v Spojenej škole - reportáž RTVS 

Vzdelávanie žiakov v Spojenej škole - reportáž RTVS 

 

 

 Otvorenie novej budovy Spojenej školy, Školská 5,Nová Baňa 

 

 Harmonogram podujatí školy na mesiac september

 

  Spojená škola

Stránka bola vytvorená vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak Telekom - Intenda  a

Občianskeho združenia Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím

 

                                                                                         
Vitajte